Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis Matěje Ježka

Roku 1781 8. února                           ves Malkov zápis Matěje Ježka č.domku 11

                                                                                        Anton Pechar                                                      


Za Friderik svateho kříže hrabě Desfours ze jeho nejmilostivějšího císaře Josefa Druhého po datumem 6. února 1770 milostivě vydaný a publicirovany neb rozhlášeny patent k nejponiženému pokračovaní tento potvrzujicí a vyznávám ježto dědičná vrchnost dle vykázaní královsky deskách zemskych nebo Lantabulirovanych pra viněni timto pržitomným kupujicím listem nebo zápisem milostiveho statku Tmaňského přináležejícího a contribucenta Matěje Ježka ve vsi Malkovic pod č. 11 vynacházející celou sedlskou živnost ze všema k ní patřícíma obyvatelema a staveníma též dle rourního extraktu od roku 1757 udržení a užívání majícíma nyní pak ale s povolením a přepuštěním vrchnostenskym vše podle stejnosti totiž na cele a poloviny sedlske tež veškere chalupnické živnosti rozdělene vorné a ladem ležicíma rolema, zahrad, luk a pastvinami tež všemi jinými případnostma jakož aby též zase naproti tomu nasledovny zavazky a povinnostmi a to jak následujíce

 

Za první císařské královské zemské auklady neb danie to vyst. Militare ordinariu ročnie v vinesicích terminech co a mnoholi od vysoce slavných coemskub panum stavum rozvažno nasledovním dle od kralovského auřadu Asporobinovan vrcnostenske subeparty vypadne tež jako kolmo jim jeno nich mohoucy kralovské daně které tehož času uložene jsou a budoucími a jestě vysány byti měly a mohly naležitě a zauplna zapraviti jakož telu

 

Za druhé zadušní daniě povinosti dle od starodavna vynacházející vykonati.

Od 6 strychů 50 grošů 3 denarů capitalu interese dle patentu 16 grošů 3 denáry

Pravím 16 grošů 3 denáry při držicích zádušnich aučtech skladati

Za třetí povinnost robotní taky vykazuje roku 1775 vydany tež zase recubližirovany robotní patent dne 13.8.1775 totiž

Za žní z dvouma koňma z dobrym a dokonalym nástrojem každy tihodne tři dni kdeto celoroční vynášení sto padesát šest dní

Na dlouhém dni od prvního dubna až o posledního září dle vynešeného patentu dvanáct hodin od nich se odráží pro krmení dobytka dvě hodiny tak ostáva k práci deset hodin. Od prvního října až do posledního března osum hodin od nic se odráží pro krmení dobytka jedna hodina ostáva k práci sedum hodin. Pěší s jednou osobou od svatého Jana až do svatého Václava týhodně jeden den.  Celoroční činí čtrnáct dní. Naproti tomu kdyby vrchnost časne svým potřebovala v senách aneb ve žních pěšího robotníka tak povinen bude podle vydaného císařského a královského patentu za každého tažného koně s jednou statečnou osobou jíti.

Po srážce tehdy v nich tiech nadjmenovaných povinností dle spravedlivého páteho rozdílu vypočítané taxy nebo klasy tuto živnost pro sebe samého jeho ženu a děti tež jim přátelské dědice a nápadníky dědičně zakoupil takto jemu přepuštěna jest zaprodává cizi sumu a to sice 241 kop 49 grošů 3 denáry.

 

Závdavku následovně v hotovosti …..O

Na roční termíny doplaceti a při svatem roku 1787 se začínaje 6 kop svobodnym připušteným když y při jmenovanym statků skrze dobro nasednutí v hospodářství jak role vorny takymi užitky vyvejšiti a oblepšiti mohl tehdy po vyšetřeních okolostojičnostech a vejkazu toho přes sumu prošacovanou ve vyších penězích však vždy s povolením vrchnostenskym zaprodati může. Naproti tomu ale taky když y do dluhu vpadnouti mněl císařské a královské zemské daně vysázeným času zapraviti nemohl tež také vrchnostenské daně a povinnosti služne vybejvati neuměl neb nechtěl a přitom se neposlušným a protivením druží bud v poly v lukách v lese aneb kde koliv a jako koliv kradny jmenovana byti může přepadnutý a přesvědčeny býti  měl a svou  milostivou vrchnost povinou poníženost a poslušnost nezachoval jsa proti všemu dostavic její anebo jejímu poručení protivovati a navzdor stati mněl v te tehdy připadnosti vrchnost sobě plnomocenství a právo zanechává takovou živnost hned a bezevšeho ohledu vzíti a jinýmu dati a tak neb postihující dluhy na tomž gruntě zohledovali a zadržely.

 

Zápisy jednotlivých ročních splátek po 6 kopách od roku 1781 do roku 1793

Celkem 78 kop

 

 

Příspěvky

zápis Matěje Ježka

15. 6. 2010